Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав


1. Извършва цялостни хидроморфоложки и хидроложки проучвания на реката;2. услуги от съдоподемна и аварийно-спасителна дейност;3. водолазни услуги;4. хидрографни снимки;5. предоставяне на хидроложка и хидрометеорологична информация;6. драгажна дейност.