Изотсервиз АД


  Занимава се с търговия на компютърни системи, офис и копирна техника, електронни касови апарати с фискална памет, електронни и механични везни, електронни системи за отчитане оборотите на течни горива и електронни компоненти.