Изостил 2000 ЕООД


Изостил 2000 ЕООД е компания с дългогодишен опит в промишленото, публичното и гражданско строителство. Изпълнява строително-монтажни и ремонтни дейности по сградния фонд. Извършва също полагане на външна и вътрешна топлоизолация с модерни матери.