Иво Храста - Ивелин Маринов ЕТ


Производство и тьрговия с декоративна растителност. Едроразмерни широколистни и иглолистни видове с максимални височини до 15-18м.
Собствено производство на декоративна растителност за външно озеленяване. Проектиране, поддръжка, автоматични поливни системи и други.
Търговия и засаждане на едроразмерни видове.