Иверде ЕТ


ЕТ Иверде изгражда и проектира отоплителни системи, ВИК, покривни конструкции, извършва строително - ремонтна дейност. На всички камини има възможност за поставяне на водна риза и вьздуховоди за автономно отопление на цялото жилище. ЕТ ИВЕРДЕ проектира и изработва водната риза, както и цялата отоплителна инсталация съобразена с конкретните условия на вашия дом и вашите желания. Ет ИВЕРДЕ монтира и други типове локални отоплителни системи с електрически и дизелови котли като гарантира високо качество и кратки срокове за изпълнение.