Ивекс Дивелопмънтс ЕООД


Недвижими имоти в България. Предметът на дейност на фирмата включва проучвания на пазара на недвижими имоти, агентска дейност, придобиване на парцели ипоследващото им застрояване, покупко-продажба на недвижими имоти, наеми, управление на недвижими имоти, консултации в областта инвестициите в недвижимите имоти в България.