Иван Филипов-Нип ЕТ


 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.