Иван Минчев-Мидо ЕТ


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Ресторант.