Ивайло Минчев-Б0-Ив-Ра ЕТ


Заведение за бързо обслужване павилион. Кафе-клуб