Зъботехническа лаборатория Велико Никифоров


Безметални конструкции, металокерамика, комбинирана работа протези, фасети, корони, мостове, инлей, изработени от опитен екип - зъботехници и зъболекари от гр.Търговище.Информация за всеки стоматолог, зъботехник за стоматология, зъботехника.