Зорница-Стефан Иванов ЕТ


Павилион за търговия с храни. Склад за търговия на едро с храни.