Зонд ЕООД


Производител и дистрибутор в областта на силовата електроника. Енергиийно опезпечаване в областта на ИТ. Изследване, анализи, производство и търговия в областта на UPS системи, дизелгенератори ,токозахранващи системи за телекомуникациите. Силова електроника и енергийно обезпечаващи системи, зарядни устройства, конвертори (AC/DC,DC/DC,DC/AC), лазерна и медицинска техника и оптика, компютърни и мултимедийни системи.