ЗММ Якоруда АД


Компанията специализира в дизайн, производство и продажба на многоцелеви машини.