ЗММ Хасково АД


"ЗММ Хасково" АД е една от водещите фирми, производители на дървообработващи машини. Основна част от производството на фирмата заемат четиристранно-фрезовите машини, конструирани в няколко типоразмера. Четиристранните фрезови машини намират широко приложение при работа на различни елементи от дърво. Те извършват едновременна обработка от четирите страни на заготовката.