Змм ООД


Продуктите предлагани от ЗММ ООД са предназначени за браншовете на дървообработването, металообработването и обработката на PVC – профилни системи за прозорци, с цел задоволяване на разнообразните нужди на малки семейни фирми или индустриални производства.