Златна струя ПК


Производство на тестени изделия. Фурна.