ЗКИ - Волта ООД


Фирмата е основана през 1993г. На територията на фирмата са построени производствени халета, където са разположени машините и технологичното оборудване. Изградена е и складова база за суровини, материали и готова продукция. За контрол  на качеството на каучуковите смеси и готовата продукция е изградена "Лаборатория за качествен контрол".
Защита на изделия от корозия - чрез нанасяне на покрития и защита с бои, лакове, смоли. Лицензиран монтаж, ремонт и реконструкция на хидравлични системи.