Зино Пбо ЕООД


Банково оборудване, трезорни врати, огнеупорни каси, вграждаеми и мебелни сейфове, сертифицирани огнеупорни каси и архивни шкафове, модулни пощенски кутии - за външен и вътрешен монтаж, метални врати - Зино, каси за спортно и ловно оръжие