Зелени проекти БГ


Зелени проекти БГ - град Бургас | Ландшафт и озеленяване

Дейността ни обхваща пълният набор от услугите свързани с проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи. Фирмата предлага:

·        -  Ландшафтно проектиране: предпроектно проучване, изготвяне на идеен технически и работен проект, количествено-стойностна сметка и визуализации.

·          -  Изграждане (Изпълнение) на проектите за озеленяване.

·           -  Поддръжка на зелени площи и растителност на паркове, хотели, жилищни комплекси, търговски центрове и др.

·          -  Доставка на растителност (храсти, цветя, дървета)

·           -  Поддръжка на зелени пространства в дворове на къщи и вили.

·           -  Косене на трева, полагане на тревни чимове, подрязване на храсти и дървета

·           -  Проектиране и изграждане на поливни системи.

·          -  Проектиране на детски площадки.

·          -  Проектиране и изграждане на интериорно озеленяване, покривни и вертикални градини.