Занков ЕТ


Заваръчна дейност ноу-хау и консултация в производството на електроди и заварени метални изделия, заваряване и наваряване на детайли и конструкции с единично тегло до 1 тон.