Задруга на майсторите на художествени занаяти


  Национална творческа организация на българските майстори на народни художествени занаяти.Съхраняване и развитие на художествените традиции в българските народни занаяти. Производство и продажба в страната и чужбина на високохудожествени ръчно изработени изделия уникати.