Жорко 2002 - Георги Василев ЕТ


ЕТ Жорко 2002 - Георги Василев е транспортна фирма разполага с автомобили от един до дванадесет тона собственна гаражна площ с видео контрол както и млад амбиционен персонал.