Жокъ - Георги Кълвачев ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.