Жар ЕТ - Димитър Дърлянов


Павилион за хранителни стоки.