ЖАР Добринка Костова ЕТ


Услуги в сферата на ИТ.  ЖАР Добринка Костова ЕТ е специализирана в:Асемблиране и доставка на компютърни системи. Доставка и продажба на компютърни и мрежови компоненти. Периферни устройства: принтери, скенери, плотери, UPS и др. Проектиране и изграждане на локални мрежи. Мултимедия и мултимедийни продукти.Продажба и разработка на приложен софтуер. Сервиз на компютърна техника. Преносими компютри. Сервиз до три дни на лаптопи с марката JAR. Лизинг на компютърна техника. Компютърни системи със специално предназначение. Цялостно изграждане на офиси, Game и Internet зали. Консумативи.