Ефттом - йон ООД


Ефттом-йон ООД е частна фирма, създадена през 2003 година. Основната дейност на фирмата е производство на инсталации за йонно азотиране и карбонитриране, производство на инсталации за обезмасляване, разработване на нови технологии. От момента на създаването си до сега, Ефттом-йон ООД е реализирала продажби на инсталации за йонно азотиране и карбонитриране в САЩ, Канада, Нова Зеландия, Русия, Индия, Индонезия, Казахстан и Македония.