Ефир - Христо Динев ЕТ


Фирма ЕФИР е създадена от г-н Христо Ангелов Динев през 1989г. в гр. Стара Загора, България. Още от самото начало дейността на фирмата е ориентирана в областта на търговията с петролни продукти и автомобили, автосервизни и транспортни услуги. В последствие, след осъществяването на редица контакти с международни фирми - лидери в областта на производство на оборудване за бензиностанции и газстанции, фирма ЕФИР започва да предлага на българския пазар широка гама от нови съоръжения - собствено производство.През 1990 г. компанията започна внос на бензиноколонки от Западна Европа.Колонките биваха подлагани на основен ремонт и тествани, а после предлагани на клиенти като се предоставяше  гаранция. Вносът съвпадна с построяването  на първите частни бензиностанции в страната като повече от триста бензиностанции в България използват бензиноколонки на компанията. Днес фирмата произвежда първите български бензиноколонки ЕФИР,тип БЕХАД 2ХХХ(X) и РР3000 и 3100.Преди 5 години компанията започна производството на първите модулни газстанции в България с цистерни с вместимост от 5,8 и 10 куб.м., които са изключително добре приети на българския пазар и компанията продаде  над 120 такива газстанции досега. При първите модули се използваха вносни газколонки на фирма Schwelm. Днес фирма ЕФИР произвежда собствени газколонки  модели, DLPG-Е11МI, Е22МI и Е2001МI,DMI E22 и Е11 с електронна индикация, като произвежда и собствена електроника. Фирмата разполага с 24-часов сервиз за ремонт на бензиноколонки и газколонки и притежава метрологична лаборатория за измерване на газколонки и газови разходомери. Също така компанията  е в бизнеса с търговия на едро с пропан-бутан и има собствена верига от бензиностанции и газстанции в цялата страна.<?XML:NAMESPACE PREFIX = U1 />Днес ЕФИР е най-голямата частна българска компания, произвеждаща екипировка за бензиностанции и газстанции.Бе построено и ново складово хранилище  за пропан-бутан и светли горива с вместимост от 600 куб.м. Хранилището има площ от 18 000 м2 и собствен ж.п.клон. Фирмата подписа договор с БДЖ за обслужване на вагон-цистерни и получи разрешение от компетентните  държавни органи за транспорт, товарене и разтоварване  на пропан-бутан и светли горива. Вагоните пристигат с пропан-бутан и светли горива  на територията на хранилището  и се изпомпват  към складовите резервоари. От там газта и горивата  се подават към специализираните камиони. Хранилището ще доставя горива за собствената  верига от бензиностанции и газстанции и за други клиенти.Компанията е на пазара за оборудване на бензиностанции и газстанции в Македония,Румъния,Югославия и Турция.
 Коректност, качество и експедитивносте девизът на 160-те служители във фирмата.