Ефективни Бизнес Решения ЕООД


Услуги в сферата на ИТ. Управление и стандартизация на ИТ проекти с гарантирани резултати; изграждане (подобряване) на ИТ бизнес процесите; внедряване на ефективни работни практики; консултация на клиенти за дизайн, изграждане, внедряване и поддръжка на комплексни ИТ решения.