ЕТ „ПИБА-Атанас Ботев"


Производство и търговия с техника за зимно поддържане на пътища- снегоринни гребла, лентови и шнекови опесъчители и техника за ремонт и поддържане на нарушена асвалтова пътна настилка.