Ет Мартиген


Продуктите, предлагани от нашата фирма са направени в Румъния или от внос. Всички пломби са специални и не съществува възможност за дублиране. Те могат да бъдат персонализирани (по избор) и номерирани. Специалният механизъм при запечатване изключва възможността за повторно поставяне или фалшифициране на пломбата. При поставянето на пломбите не се изисква специален инструмент. Всяка пломба е индивидуална, а серийният и номер никога не се повтаря.  

Сфери на приложимост: автотранспорт, железопътен, морски транспорт, промишленост, здравеопазване, банки, контрол на качеството, средства за измерване и контрол и др.