Ет "маргарита Георгиева - Маргарита


ЕТ „МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА – МАРГАРИТА”  развива дейност в областта на вноса, търговията и дистрибуцията на азотни торове за почвено приложение. Основните видове торове с които търгува са както следва:

-          КАРБАМИД /УРЕЯ – мин. 46,0 % Азот/, внос от Румъния;

-          АМОНИЕВ НИТРАТ – мин.31,0 % ; 33,5 % ; 34,0 % Азот;

-          КОМБИНИРАНИ ТОРОВЕ NPK (Азот, Фосфор, Калии) в различни процентни съотношения;

-          Др. азотни торове;

 

Опаковките са  в 50 и 500 кг. чували, според изискванията на клиента.

 

Торовете, които фирмата предлага на своите клиенти са вносни и произведени на родния пазар.

Целта на фирмата е да предложи на своите клиенти оптимални условия за доставка на азотни торове, съчетани с отлично качество и спрямо изискванията на клиентите относно срокове на доставка, опаковка, произход и др.

Фирмата работи и в насока разширяване на продуктовата листа в зависимост потребностите на клиентите.

За улеснение на клиентите фирмата доставя стоката директно до техните складовете с автомобили, пригодени за товарене/разтоварване на стоката.

Клиенти на нашата фирма са земеделски производители, земеделски кооперации, арендатори, търговци на зърно и др.