ЕТ "Лагос" Даниела Кошеджийска


Преработка и търговия с дървен материал (иглолистен и широколистен):
палети, скари, щайги, сандъци, каси, (и др. подобни); дъски за мебелната
промишленост, ян или полуян, детайли, греди, дървен материал за строителството.