ЕТ И.Ф.А - Елеонора Кръстева


Агенция за недвижими имоти . Покупко - продажба на недвижими имоти.Посредничество на отдаване и наемане на недвижими имоти.Посредничество на ипотечни кредити с банките.Посредничество на граждански застраховки и други видове застраховки.Посредничество на изкупуване на земеделски земи и гори.