ЕТ "ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов


  ЕТ " ИКО-ЕЛ-Константин Стоянов " извършва дейности в следните области:        1.Внос и търговия с електроапаратура ниско напрежение за повишаване на енергийната ефективност-

       -управление на електрозадвижването - честотни регулатори, регулатори на мощност на асинхронни ел. двигатели, софт стартери;

      - фотоволтаична техника-регулатори на заряд, автономни и мрежови инвертори, фотоволтаични панели

      - мрежови анализатори за енергиен мониторинг, сървъри, комуникационни модули

      - енергоспестяващо осветление

      - автоматични регулатори на реактивна мощност, кондензаторни батерии, кондензаторни контактори, тиристорни модули за управление, филтрови реактори 

    - модули за икономия на електроенергия- произход Южна Корея

·       2.Изработка на нови и ремонт и обслужване на сществуващи комплектни кондензаторни уредби за                      компенсиране на реактивна мощност

        3.Изработка на SCADA системи за електроенергиен мониторинг на промишлени, административни и                    др. обекти - софтуер, консултации, разработка и изграждане  


Контакти:

0897244917

0889778695

http://iko-el.alle.bg

http://energysave.biz - онлайн магазин