ЕТ ДД-99-Д.Димитров


Проивежда:

1. Изделия и възли за корабостроенето

- Ролки кипови

- Ролки въртящи

- Изделия за врати

- Прецизни стоманени отливки

2. Отливки от черни и цветни метали

3. Фирмата е регистрирана по ДДС

Телфон за връзка: 0898 44 70 61

имейл:www.dd999@abv.bg