Еталон БГ


Еталон БГ - град София | Услуги

Фирмата предлага:

1.    Извършване ремонти на всички видове електронни и механични везни (Автомобилни, Платформени, Търговски,

Кранови, Индустриални и др.)

2.    Реагиране в рамките на работния ден след обаждане за дефект

3.    Организиране на задължителни метрологични проверки на везни в сферата на търговията

4.    Абонаментно обслужване

5.    Календарни графици

6.    Управление на документи

7.    .   Профилактика

8.    Протоколи за изпитания

9.    Консултации от наши специалисти по всички въпроси свързани с Теглоизмервателните уреди