Ес Ди Карго ЕООД


Предлага следните услуги в областта на транспорта:организиране и извършване на автомобилни превози посредством собствен и нает автомобилен паркорганизиране и извършване на цели и групажни пратки от и за Европейските страни, Гермнаия, Холандия, Румъния, Гърция и др.безплатни консултации във връзка с предлаганите услугиразработване на атрактивни оферти и оптимални транспортни схеми, съобразени с товарите и индивидуалните изисквания на нашите клиентипредоставяне на ежедневна информация за движението на транспортните единицикарго застраховане