Ес Джи Пи 2001 ООД


Основната й дейност е продажба и дистрибуция на семена, тревни смески, торове и озеленяване. Фирмата извършвава и рекултивация на замърсени терени, изграждане на напоителни системи, консултации и проектиране.