Ермаска - Желев ЕТ - Желю Желев


Производство на храни на зърнена основа брашна.