ЕПС България ЕООД


EPS България ЕООД е инженерингова фирма, предлагаща доставка на арматура за газовата промишленост и газопреносната мрежа, топлофикацията, сферична арматура за пара, топла вода, газ, неръждаема за специални течности, система за врязване на вентили под налягане NAVAL Hot Tapping Valves (без спиране на работата на преносната мрежа и нарушаване на подаването към клиентите), вентили за управление NAVAL Trim и др.Фирмата предлага и многофункционални решения в областта на хранително-вкусовата, химическата и биотехнологическата промишленост, индустриални технологии и системи за енергийна ефективност.