Енергоремонт Козлодуй ЕООД


Услуги, доставки, производство и извършване на строително-монтажни работи в областта на енергетиката и промишлеността. Котелно, турбинно оборудване, метални конструкции.