Емко АД


"ЕМКО"АД - гр. Белене е създадено и организирано с основна цел производство на нестандартни стоманени конструкции от въглеродни, легирани и неръждаеми стомани. Ситуирано е като предприятие на територията на АЕЦ "Белене" и е свързано и националната шосейна речна и ЖП мрежа на България.