Емил Митев ET


Монтаж на ел. проводи 20 КV, мрежи НН, кабелни линии, високо и ниско напрежение, трафопостове и др.Проектиране, монтаж и изграждане на елетропроводи до 35kw, мрежи НН, кабелни линии СН и НН и трафопостове.