Емилия Петкова ЕТ


Магазин за хранителни стоки. Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.