Ел Трейд Консулт ООД


Фирмата е създадена преди 5 години. Извършва търговски дейности в областта на металите, LPG, както и транспортна дейност.През последните три години започва производство на дървени въглища, брикети от дървени въглища и брикети от трици за потребителски нужди. В момента заема около 1/3 от производствения пазар в България. Има сключени договори за продажба на дървени въглища и брикети, както с български така и с чужди фирми.Разполага с високотехнологични мошности позволяващи ни производствен капацитет в голям обем, във фабриката ни близо до Велинград.Продуктите се характеризират с високо качество( сертификат по ISO), надвишаващи нормите на всички екологични изисквания, висока tо на горене, ниско съдържание на влага, ниска пепелност и пр.