Ел Контрол ЕООД


Електромонтажни, електроремонтни и пусковоналадъчни работи, модернизация, изграждане и въвеждане в експлоатация на ел. подстанции до 400kV, орган за контрол, акредитиран по EN 45004; извършва високоволтови изпитания, откриване и отстраняване на кабелни повреди, изпитване на диелектрични защитни средства.