Ел - Консулт М ЕООД


Надзор при извършване на строителни и монтажни работи в енергетиката. Извършване на консултантски услуги. Проектиране, доставка, монтаж, ремонт, пусково-наладъчни работи, поддържане и експлоатация на РЗАиТ.