Елтрон ООД


Елтрон ООД е производител на парапети, стълби и компоненти за тях. Фирмата е разработила оригинална технология за обемно формоване на тръби, чрез която се постигат уникални решения в обзавеждането.