Елтехникс ООД


Търговия със силови, контролни и телефонни кабели, проводници и електро материали. Строително монтажни работи. Изгражадане и монтаж на електрически , ОВ , ВиК инсталации и оборудване.