Елснер София ЕООД


Хладилник 1500 т за плодове и зеленчуци.